Tidrapporteringslista

Här man ni fylla i den tid ni har lagt ner på projektet tex egen grävning på fastigheten eller annat ni har bidragit med, kom ihåg att trycka på skicka knappen när ni är klar.

Har ni haft kostnader för det ni gjort så måste det skickas in till föreningen i pappersform med styrkt kvitto.

Gronfjall.se

Tidrapport

Arbetets art : ex. grävning av kabel osv

Sammanlagd tid:  den sammanlagda tid i hela timmar det har tagit.

Namn på de som har deltagit och adress samt tidpunkt för insats.

 

Telefon:

Frivillig: E-post: