Det går självklart att dra in fiberkabel till sin fastighet när man så önskar. Kostnaden blir sannolikt mycket högre än att göra detta nu. Om ni väljer detta alternativ får ni själva bekosta allt material, installation grävning, elektronisk utrustning som behövs. Detta förutsätter att det finns ett nät att ansluta sig till, som är inom rimligt avstånd.

Varför jag skriver sannolikt är därför att det i dag saknas riktlinjer för vad som ska gälla i treans projekt, En oklar kostnad är den anslutningskostnad som ska gälla för er som väljer detta alternativ. Den  är i dag 2000:-. Sannolikt blir denna kostnad betydligt högre för er som väljer att dra in fiberkabeln vid ett senare tillfälle. Hoppas att kunna återkomma med mer information om detta.

7. Om jag inte vill ansluta mig nu, är det helt kört att i framtiden få bredband till min fastighet?

6. Måste jag betala anslutningsavgiften då jag vill dra in i fastigheten för att använda anslutningen senare

Anslutningsavgiften (projektavgiften) betalar vi för att ansluta fastigheten till nätet, oavsett om vi ska använda denna nu eller vid ett senare tillfälle.
 Ja, alla som drar in fiberkabeln i fastigheten,  ska betala denna.

8. Kan vi påverka/minska kostaderna på något sätt,  under detta projekt?

Självklart! Föreningen försöker att lösa biten med att gräva ner stamnätet, från Henriksfjäll tom. byn Grönfjäll, samt de två mindre lokala nät som också ska byggas. Det ena är nere vid vägen, ”Allmännings området” samt i byn Grönfjäll. De arbetsinsatser vi inte kan klara av med ideellt arbete, måste vi köpa in.

Känner du att du vill göra en insats för att sänka kostnaden för projektet, hör av dig!
Är det någon bland oss som har kontakter för att plöja kabel, minigrävare som kan användas, eller vill hjälpa till under grävningsarbeten/nedläggning av kabel, röjningsarbeten, utsättning av käppar, markering av brunnar, underhåll av hemsidan, utskick osv. så hör av er till föreningen snarast!
Ju fler vi är som hjälps åt och desto mer vi kan göra tillsammans, desto billigare blir det att genomföra detta, vilket i stor grad påverkar slutnotan. 

Tidsrapporteringen är jätteviktig

Gronfjall.se

Helt riktigt så kan man använda modem till många av de tjänster som beskrivs, om man har tillgång till detta. Det som skiljer är med vilken hastighet tjänsterna kan utnyttjas. Det blir många gånger enklare med ett bredband då det går fortare att ansluta sig och ta del av den information som finns på de olika webplatserna runt om i världen.

Kostnaden för material för att kunna installera fiber i bostaden finansieras av de 75% som vi får i bidrag. Fastighetsägaren ansvarar för den fysiska grävningen och ev. nedläggningen av fibern, från tomtgräns in i fastigheten. Samt att borra hål i väggen där man vill placera anslutningen och se till att det finns ström till den utrustning som monteras inne i fastigheten,  samt fylla igen och återställa ”sin” mark. Se monteringsanvisningar som finns i fliken Utskick

Helt riktigt så ska kan benämningen vara bostad i stället för fastighet, men då det finns olika bostäder, ex. fritids– permanent– och näringslivsbostäder på de olika tomterna valdes samlingsnamnet fastighet i stället.

En aktiv bredbandsanslutning till Internet, dvs att man är ansluten och betalar en månadsavgift för att använda bredbandet.
En box som hanterar telefonin,
Ett abonnemang via ett företag som handhar tjänsten ex. Alltele.
En telefon

Vanliga frågor och svar

I dagsläget består föreningen av personer som har en anknytning till byn Grönfjäll

1. Vilka består föreningen av

2. Vad krävs för att kunna använda Ip telefon

3. I brevet skrevs  det att fastighetsägaren ska själv ansvara för sin del från stamnätet till fastigheten. Är det också kostnaden för material? Vad menas med fastighet, skulle det inte vara bostadshus i stället, då fastigheten är tomten?

4. Det står att i brevet att bredband är förknippat med datoranvändning, men jag använder modem som fungerar med många av de tjänster som beskrivs, vad menas? 

Självklart går det. Det går att gräva in en fiberanslutning utan att betala någon månadskostnad. Till samma installationskostnad. Anslutningen finns i bostaden och kan börja att användas när man väljer att teckna ett abonnemang via Vilhelmina kommun. Då ska abonnemangsavgiften betalas.

5. Kan jag ansluta mig utan att binda mig med en månadskostnad, då jag inte kommer att använda bredbandet i min bostad för tillfället.